Ügyfélszolgálat: +36 84 506 555 • gerta2002@gmail.com


Szolgáltatásaink

A Gerta 2002 Kft bővítette szolgáltatásait. Ezentúl zuhanás elleni védőeszközök bevizsgálásával is foglalkozunk, apiacon elérhető legjobb áron. 


Legyen az vízszintes rendszer, karabiner, emelőheveder, mászóeszköz, vagy zuhanás elleni védőfelszerelés, számunkra nincs akadály, az ország egész területén elérhető szolgáltatásunk!
Néhány fontosabb tudnivaló

1) A zuhanásgátló eszközt csak a magasban való munkavégzésre kiképzett, gyakorlattal rendelkező személy használhatja

2) A magasban történő zuhanás elleni védőeszköz egyszemélyes felszerelés, csak egy ember biztonságát látja el

3) A munkát végzőnek minden egyes használat előtt alaposan át kell nézni a felszerelés összes elemét:

a) Ellenőrizni kell, hogy minden alkotórésze helyesen működik-e, kompatibilis-e egymással, megfelel-e a vonatkozó érvényes szabványoknak

b) Amennyiben bármilyen probléma merül fel valamely alkatrész állapotával kapcsolatban (pl. mechanikai-, vegyi-, hőhatás által okozott sérülés, elhasználódás, korrózió, kopás esetén), a teljes felszerelést azonnal ki kell vonni a használatból, és bevizsgálásra kell küldeni

c) Tilos olyan védőrendszer alkalmazása, amelyben a felszerelés elemei egymás működését zavarhatják

4) A zuhanásgátló rendszer minimum 15kN statikus teherbírású, fix kikötési pontjának a használó felett kell lennie olyan módon kialakítva, hogy szándékos beavatkozás nélkül lehetetlen legyen a szerkezet leválása vagy szétkapcsolódása

5) A munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hosszától függően kötelező a tájékoztatóban meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a használó zuhanás során ne ütközzön a talajnak vagy valamilyen tárgynak

6) A munkavégző személy vízszintes irányú elmozdulása esetén az őt biztosító állandó rögzítési pontú munkakötél függőleges iránytól való elhajlása maximum 45o lehet

7) Kötélpályán történő munkavégzés esetén két, egymástól függetlenül rögzített rendszert kell használni: egyiket a közlekedéshez és helyzetbeállításhoz, másikat az esetlegesen bekövetkező zuhanás megállításához. El kell továbbá kerülni a rögzítőkötelek összegabalyodását, éles peremekkel történő érintkezését, rácsos szerkezetek elemei közötti való átfonását

8) A zuhanás elleni egyéni védőfelszerelést az első használatba vételtől számított minden 12. hónap után, a használatból kivonva, egy notifikált szervezet vagy a gyártó által végzett, szabványnak megfelelő időszakos vizsgálatának kell alávetni: meghatározott (5év) elteltével ki kell vonni a használatból, és a vonatkozó előírások szerint részletes gyártói felülvizsgálatra kell küldeni, vagy le kell selejtezni

9) A felszerelés bármilyen javítását, illetve részletes a részletes gyártói felülvizsgálatot kizárólag a gyártó vagy az általa meghatalmazott képviselő személy, szervezet végezheti

10) A védőeszköz csak kitöltött, vezetett felülvizsgálati adatlap megléte esetén használható, mely adatlapot a magyar nyelvű tájékoztató tartalmazza a védőfelszerelésre vonatkozó azonosító, használati, karbantartási, vizsgálati utasításokkal és adatokkal együtt A védőeszközökön kötelezően feltüntetésre kerülő magyar nyelvű jelölések és információk elengedhetetlenek az előírásnak megfelelő, biztonságos munkavégzéshez

11) Használat közben bekövetkezett zuhanás után a leesés ellen védő terméket azonnal ki kell vonni a használatból, és le kell selejtezni

12) Magasban történő munkavégzés esetén szükség szerint alkalmazható mentési tervet kell készíteni

13) Leesés elleni egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata