Leesés elleni védelem szabványok és jelölései

A MAGASBAN VÉGZETT MUNKA ALAPELVEI

 

Amikor leesés elleni védelemről beszélünk, először többnyire egy teljes testhevederzetet, azaz egy leesés elleni egyéni védőeszközt viselő munkás jelenik meg a szemünk előtt. A valóságban ez az utolsó megfontolandó módszer a magasban történő munkavégzés bevezetésénél. Az első lépés legyen mindig a leesés veszélyének teljes kiküszöbölése.

KERÜLJE a magasban végzett munkát – (más kifejezéssel: iktassa ki a veszélyt), ami azt jelenti, hogy a lehető legtöbb munkát a talajon állva végezze, és létra helyett használjon teleszkópos eszközöket, javítás előtt eressze le az adott tárgyat a talaj szintjére, vagy például használjon drónt a magasból végzett szemléhez. A magasban végzett munka kiküszöbölése érdekében szükség lehet a munkafolyamat vagy a munkaterület módosítására.

AKADÁLYOZZA MEG a leesést (Leesésgátlás) – az alábbi megoldások segítségével:

kollektív leesésgátló rendszerek, mint például védőkorlátok, kapaszkodók, létra, biztonsági gyűrűk, emelhető mobil platformok,

• vagy egyéni leesést megelőző rendszerek – leesésgátló rendszerek, amelyek megakadályozzák, hogy az emberek túl közel jussanak a védelemmel nem rendelkező területhez.

MINIMALIZÁLJA a leesés következményeit és magasságát – az egyéni leesés ellen védő rendszerekkel: használjon teljes testhevederzetet, energiaelnyelős rögzítő- vagy kikötőköteleket, és kikötési pontot az esés kockázatának és következményeinek csökkentése érdekében.

A leesés elleni védőeszköz nem akadályozza meg az esés bekövetkeztét, ezért az egyéni leesés ellen védő rendszerek használatát tekintjük a legkevésbé előnyös megoldásnak a magasban végzett munka során. Ezeket olyan helyzetekben kell használni, amikor nem oldható meg a munka biztonságosabb felületről történő elvégzése, mint például fixen rögzített vagy ideiglenes emelő platformról.

Előnyben kell részesíteni azokat az egyéni leesés ellen védő rendszereket, amelyek a lehető legkisebb mértékűre korlátozzák a bekövetkezett zuhanást. Például a munka során használjon közvetlenül a fej fölött elhelyezett kikötési pontot, valamint a lábbal egy szinten elhelyezett energiaelnyelő kikötőkötél helyett visszahúzható zuhanásgátlót.

 

EURÓPAI JOGSZABÁLYOK

Az egyéni védőeszközökről szóló 1989. december 21-én elfogadott 89/686/EGK Irányelvet felváltotta a 2018. április 21-től hatályos 425/2016 EU Rendelet

 A leesés ellen védő eszközök az egyéni védőeszközök III. kategóriájába tartoznak, melyek a „Nagyon súlyos vagy visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek”

LEESÉS ELLENI VÉDELEM

EURÓPAI SZABVÁNYOK

EN 341

ERESZKEDŐESZKÖZÖK

EN 353-1

MEREV RÖGZÍTETT VEZETÉKEN ALKALMAZOTT, VEZÉRELT TÍPUSÚ LEZUHANÁSGÁTLÓK

EN 353-2

HAJLÉKONY RÖGZÍTETT VEZETÉKEN ALKALMAZOTT, VEZÉRELT TÍPUSÚ LEZUHANÁSGÁTLÓK

EN 354

RÖGZÍTŐKÖTELEK

EN 355

ENERGIAELNYELŐK

EN 358

ÖVEK A MUNKAHELYZET BEÁLLÍTÁSÁRA VAGY FÉKEZÉSRE

EN 360

VISSZAHÚZHATÓ TÍPUSÚ LEZUHANÁSGÁTLÓK

EN 361

TELJES TESTHEVEDERZET

EN 362

CSATLAKOZÓK

EN 363

LEZUHANÁSGÁTLÓ RENDSZEREK

EN 364

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

EN 365

A HASZNÁLATRA, KARBANTARTÁSRA, IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSRE, JAVÍTÁSRA, JELÖLÉSRE ÉS CSOMAGOLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

EN 397

IPARI VÉDŐSISAKOK

EN 795

KIKÖTŐESZKÖZÖK

EN 813

BEÜLŐ HEVEDERZET

EN 1496

MENTŐ EMELŐESZKÖZÖK

EN 1497

MENTŐHEVEDERZET

EN 1498

MENTŐHURKOK

EN 12278

CSIGÁK

MAGYARÁZATOK AZ EN 795 SZABVÁNY SZERINTI KIKÖTÖESZKÖZÖK JELÖLÉSÉHEZ

A1          Azok a szerkezeti kikötőeszközök, amelyeket függőleges, vízszintes és ferde felületekre lehet rögzíteni.

A2          Azok a szerkezeti kikötőeszközök, amelyeket ferdetetőkre lehet rögzíteni – egyéni védőeszköz.

B             Hordozható és ideiglenes kikötőeszközök (CE).

C             Vízszintes kikötési eszközök.

D             Azok a rögzítő eszközök, amelyek vízszintes merev rögzítő síneket alkalmaznak.

E             Nehezéksúllyal működő rögzítőeszközök vízszintes felületekhez (CE)

 

LEESÉS ELLENI VÉDELEM

MAGYARÁZATOK

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ RENDSZEREK

A leesést korlátozó rendszerek célja, hogy a dolgozó mozgásterületének behatárolásával kiküszöbölje annak lehetőségét, hogy a munkások leessenek a magasban található munkaterületről. A rögzítőkötél hosszát és a rögzítőpont elhelyezését úgy kell kiválasztani, hogy a dolgozó ne kerülhessen a munkaterület szélére, ahol fennáll a leesés veszélye. Az alábbiakban leírt rendszerek közül nyilvánvalóan ez a legbiztonságosabb rendszer: a leesés lehetőségének kiküszöbölésével a súlyos sérülés és a mentés szükségessége is elkerülhető. Fontos meggyőződni arról, hogy a leesést korlátozó rendszer hatékonyan korlátozza a dolgozó eljutását arra a helyre, ahonnan esetleg leeshet. Fontos! A leesést korlátozó eszközök nem alkalmasak zuhanásgátlásra

MUNKAHELYZET BEÁLLÍTÁSA

A munkahelyzet beállításra használt rendszerek olyan magasban végzett munkához alkalmasak, ahol a kezeknek szabadon kell maradniuk, de ahol nem kell túl sok mozgást végezni, például olyan függőleges szerkezeteken végzett munka során, mint az oszlopok vagy a létra. A munkahelyzet beállítására szolgáló rendszernek kiegészítő leesés ellen védő rendszert is tartalmaznia kell, hogy a dolgozó hibája, vagy az elsődleges zuhanásgátló rendszer meghibásodása esetén is gátolja a lezuhanást. A munkahelyzet-beállító kötél és a munkahelyzet-beállító deréköv nem alkalmas a leesés elleni védelemre!

ZUHANÁSGÁTLÁS

A zuhanásgátló rendszer a munkaterületet korlátozó rendszerrel ellentétben nem akadályozza meg a lezuhanás bekövetkezését, hanem arra szolgál, hogy megakadályozza a felhasználót az alacsonyabb (talaj vagy az esés útjában található akadály) szintre történő becsapódástól, és minimálisra csökkentse a leesés megakadályozásából adódó sérüléseket. A rendszer egy kikötési pontból, teljes testhevederzetből és a csatlakozó elemből áll, amelyek csökkentik a testre ható erőket. A zuhanásgátló rendszer használata előtt át kell gondolni az esetleg lezuhanó dolgozóra vonatkozó mentési tervet.

FELFÜGGESZTETT HELYZETBEN VÉGZETT MUNKA / ALPIN- VAGY KÖTÉLTECHNIKA

Az a technika, amellyel a kötelekkel felfüggesztett személy olyan helyekre juttatható el, amelyek más módon nehezen érhetők el, pl. leereszkedés, sziklafalak megmászása, leereszkedés barlangokba, vagy fel fák magas részeibe. Példa: homlokzatok ablakainak tisztítása, ahol kollektív védelem nem alkalmazható.

SZŰK, BEHATÁROLT TÉRBEN VÉGZETT MUNKA

A szűk helyekre – pl. tartályok, aknák, silók, nyílások, stb. – való bejutás biztonságát biztosító rendszer. A dolgozó leesés elleni védelmét biztosítja, miközben szűk helyre ereszkedik le, és szükség esetén csörlő segítségével társa könnyen, biztonságosan kiemelheti. A szűk helyen végzett munkához alkalmas védőfelszerelés általában egy háromlábú állványból, és viszszahúzhat mentőkészülékből áll.

 

 

LEESÉS ELLENI VÉDELEM

TISZTÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

TÁROLÁS

A tárolóhely legyen hűvös, száraz és tiszta környezetben, a közvetlen napfénytől védett helyen; ajánlott szekrény, vagy szerszámtároló használata. Javasolt használni a felszereléshez biztosított tároló táskákat.

TISZTÍTÁS

A felesleges zsírt, piszkot és szennyeződéseket el kell távolítani az eszközről. A termék fém- és egyéb más alkatrészei tisztíthatóak semleges szappannal, vízzel és törlőkendővel. Felszerelést mindig szárazra kell törölni, és a közvetlen napfénytől védett helyen kiakasztani és megszárítani.

KARBANTARTÁS

Az eszközöket szétszedni, módosítani vagy javítani az arra nem meghatalmazott személynek nem szabad. Minden további javítást csak a gyártó által jóváhagyott szervizközpontok végezhetnek. Minden felszerelésről nyilvántartást kell vezetni, beleértve a sorozatszámot, a vásárlás dátumát, és az ellenőrzési dátumokat.

ELLENŐRZÉS

HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS

A leesés ellen védő eszközt használója köteles minden használat előtt ellenőrizni kopás, sérülés és más hiba szempontjából, és a hibás elemeket ki kell vonni a használatból.

Ellenőrzési útmutató

A textil/egyéb elemeket (rögzítőkötelek, hevederek, stb.) meg kell vizsgálni, hogy van-e rajtuk vágás, égésnyom, elszíneződés, túlzott szennyeződés vagy kopás, vagy más sérülés, és hogy megvannak-e a szükséges jelölések, címkék.

A fém elemeken/részeken (D-gyűrűk, karabinerek, fém, stb.) ne legyen repedés, rozsda, deformáció, éles részek, hiányzó részek, vagy más sérülés és/vagy kopás.

Mechanikus eszközök: ellenőrizze a megfelelő összeszerelést és működést. (Például a visszahúzódó mentőkötél legyen visszahúzva és lezárva.)

IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS

Illetékes, kompetens személy – nem a felhasználó – évente végezzen hivatalos ellenőrzést a gyártó által az eszközhöz mellékelt tájékoztató szerint. Az ellenőrzések közötti időszakok szélsőséges munkakörülmények (zord környezet, hosszan tartó használat) esetén csökkenthetők.

Az időszakos ellenőrzés célja

Biztosítani kell, hogy az egyéni védőeszköz jó állapotban legyen, és lehetővé kell tenni minden olyan hiba felismerését, amely miatt nem teljesülhet az elvárt biztonsági szint, vagy amely veszélyes helyzeteket idézhet elő a felhasználók számára.

Ellenőrizni kell, hogy betartják-e a személyi védőfelszerelésre vonatkozó tárolási utasításokat, és hogy a felszerelés karbantartása a gyártó utasításainak megfelelően történik.

Az időszakos ellenőrzések eredményeit a termékre vonatkozó nyilvántartásban kell rögzíteni, és fel kell tüntetni a sorozatszámot, a vásárlás dátumát, valamint az elvégzett ellenőrzés és javítás dátumait stb…

Ha az ellenőrzés vagy az üzemeltetés során hibát találnak, akkor a terméket ki kell vonni a használatból, és meg kell semmisíteni, vagy javítás céljából fel kell venni a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.

Amennyiben a használat során leesés történik, akkor a rendszerbe tartozó MINDEN védőeszközt ki kell vonni a használatból, és meg kell semmisíteni, vagy el kell küldeni a hivatalos szervizbe javítás céljából. Fix kikötőeszköz, vagy állandó kikötőkötél esetén ellenőrizze a kikötési pontot.

HOGYAN KELL FELVENNI A HEVEDERT