MUNKAVÉDELMI KISKÁTÉ

TISZTELT PARTNEREINK! 
Az elmúlt időszakban mindannyian tapasztaltuk, hogy komoly változások érték az egyéni munkavédelmi eszközöket érintő szabályozásokat. A folyamatos érdeklődés jelezte, hogy megnőtt az igény egy olyan egységes szakmai tájékoztatásra, mely megkönnyíti és áthaladóbbá, világosabbá teszi az egyéni védőeszközök forgalmazásához, használatához kötődő szabályozásokat.

Összeállítottunk egy sorozatot, melyben a szakmához kapcsolódó irányelvek, rendeletek, szabványok követelményei mit jelentenek a gyakorlatban. Természetesen továbbra is várjuk kérdéseiket az érintett témákkal, akár más egyéb szakmai problémával kapcsolatban is.

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKET ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSOK VÁLTOZÁSA
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal megváltoznak az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályok. Ezeket a változásokat a 18/2008 (XII.03) Sz.M.M. rendelet tartalmazza, mely a többször módosított 89/686 EGK Európai irányelv, mely az egyéni védőeszközökre vonatkozó tárház, melyet minden tagállamnak be kellett illesztenie a nemzeti jogrendjébe, pontosan azért, hogy egységes követelmények rögzítsék az egyéni védőeszközök gyártási, vizsgálati és tanúsítási folyamatainak szabályozását.

A rendelet három kategóriába sorolja az egyéni védőeszközöket:

1. kategória – kis védelmi képességgel rendelkező, egyszerűbb védőeszközök melyeknek a tanúsítását kiadhatja maga a gyártó is, ha azt az EU területén gyártották.
2. kategória – mindazok a védőeszközök, melyek nem tartoznak az 1. illetve 3. kategóriába.
3. kategória – mindazok a védőeszközök, melyek halálos kimenetelű balesetek, súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek. Ebbe a kategóriába tartoznak az alábbi védőeszközök:
szűrő típusú légzésvédő eszközök, amelyek a szilárd anyagok, illetőleg folyékony aeroszolok, vagy veszélyes, toxikus gázok ellen védenek.
A légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédők. (Légzésvédő fél álarcok, szűrőbetétek)
Olyan védőeszközök, amelyek kémiai hatások ellen korlátozott védelmet biztosítanak. (Tyvek és Tychem védőruházatok)
Azok a védőeszközök, amelyek 100oC-os vagy annál nagyobb hő hatásának kitett környezetben használhatók függetlenül attól, hogy az infravörös sugárzás, láng vagy nagyobb méretű olvadt anyagok fröccsenése fennáll-e vagy nem. (Hőálló KEVLAR kesztyűk,Íválló arcvédő)
-50oC hőmérséklet alatti környezeti hatás ellen védő eszközök
Leesés ellen védő eszközök. (zuhanás gátlók, teljes test hevederzetek)
Mindazok a védőeszközök, amelyek a villamosság által okozott kockázati tényezők ellen biztosítanak védelmet.
A 3. kategóriás védőeszközök esetében előírt szigorúbb használati feltételek miatt nagyon fontos a termék nyomon követése, beazonosítása (az időszakos felülvizsgálat miatt is), amihez szükséges az eszközre vonatkozó gyártási, sor-, vagy tételszám é egy adatlap, amelyet értelem szerűen a felhasználónak kell kitölteni. A leesés ellen védő eszközöknél az adatlap a magyarnyelvű tájékoztató része, míg a szigetelőkesztyű, vagy a lábbeli esetén az időszaki vizsgálatok feljegyzését magán a terméken kell feltüntetni.

A korlátozott használatú 3. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök esetében nincs szükség sem az adatolásra, sem az időszakos felülvizsgálatra (ilyen például a Tyvek és Tychem ruházat, vagy a különböző szűrőtípusú légzésvédők).

Az utóbbi két kategóriába sorolt védőeszközöket a gyártótól független, notifikált, azonosítási számmal rendelkező vizsgáló szerv vizsgálhatja és adhat ki rájuk típus- bizonyítványt.

A terméken található CE jelölés, illetve az EK megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az adott egyéni védőeszköz minden vonatkozó követelménynek megfelel. A védelmi képességekre utaló piktogramok, melyeket a honosított harmonizált szabványok tartalmazzák szintén a termékeken, illetve a tájékoztatón, vagy bizonyos esetekben a csomagoláson találhatók.

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA
A 2. és 3. kategóriájú termékek forgalmazásához elengedhetetlenül szükséges, hogy a termék rendelkezzen Típusbizonyítvánnyal. Ez korábban is így volt, hiszen a védőeszközök hazai forgalmazásának alapvető feltétele az OMMF által kiadott Minősítő Bizonyítvány.

Ez a típusvizsgálat megállapítja, hogy a védőeszköz megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, illetve meghatározza a termék védőképességét és a védelmi szintjét.

A védőeszköz megfelelősségét a CE jel és a gyártói EK megfelelőségi nyilatkozat igazolja.

Az EK megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó nevét, a termék megnevezését, cikkszámát, a termékre vonatkozó szabvány(ok) és típusbizonyítvány számát illetve a vizsgálatokat végző notifikációs számmal rendelkező szervezet adatait.

Az 1. kategóriás az EU területén gyártott védőeszközök esetében nincs szükség független vizsgáló szerv tanúsítására, nem kell típusbizonyítvány, elég a gyártó megfelelőségi nyilatkozata, illetve a gyártó műszaki dokumentációja.

A következő nagyon fontos „tartozéka˝ a védőeszközöknek: a Tájékoztató, mely a megfelelőségi nyilatkozathoz hasonlóan nem árt ha magyarul van, melynek a védőeszközt érintő hasznos adatokról információt kell adnia:

származási hely
tárolási, karbantartási, tisztítási utasítások.
a megfelelő védelmi képesség és védelmi szintek meghatározása.
a tájékoztatón, illetve a védőeszközön található jelölések jelentése.
az esetleges elhasználódási idő.
típusvizsgálatot végző notifikált szerv adatai.

AZ EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS A CE JELÖLÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
A jelölés azt fejezi ki, hogy a védőeszköz megfelel a 89/686/EGK irányelv és a vele összeegyeztethető szabályozást tartalmazó 18/2008 (XII. 03) Sz.M.M. rendelet alapvető követelményeinek és a vonatkozó szabványoknak.

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a 18/2008 (XII.03) Sz.M.M. rendelet 2. számú melléklete szerint kell elkészíteni, és azt vagy a tájékoztató mellékleteként vagy abba beépítve kell kezelnünk.

Az idegen nyelven megírt megfelelőségi nyilatkozatot elvileg le sem kell fordítani magyarra, mivel ezt a rendelet nem teszi kötelezővé.

Az EK megfelelőségi nyilatkozaton szereplő aláírásnak csak a gyártó által meghatalmazott kiállító nevét és hatáskörét kell tartalmaznia és semmilyen pecsétet vagy cégszerű aláírást nem követel meg.

A tájékoztatóra vonatkozó jogszabályi követelmények

Az utóbbi időben a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet több viszonteladónál is ellenőrzést tartott, és az itt szerzett tapasztalatokat ezúton szeretnénk megosztani Önökkel.

Ahogy korábbi értesítőinkben olvashatták a 18/2008 (XII.03) SZMM rendeletnek megfelelően a felhasználó részére biztosítani kell az adott védőeszközökre vonatkozó magyar nyelvű tájékoztatót (ennek tartalmi követelményeikről már a 2/1984 (II.10.) BkM-IpM rendelet is határozott), amikkel természetesen az általunk forgalmazott termékek is rendelkeznek. A használati utasítást a gyártó kötelessége a legkisebb egységcsomagolásban elhelyezni, a védőeszközökre vonatkozó EK megfelelőségi nyilatkozatot pedig (melynek minden lényegi elemét a vevőtájékoztatót is tartalmazza) kérésre, külön adjuk a termékhez.

Amennyiben kiskereskedelmi forgalomban megbontják az egységcsomagot (pl. páranként kerülnek ki a kesztyűk a bolt polcaira) minden eladott termék mellé biztosítani kell a magyar nyelvű tájékoztatót. A fenti problémákért ezután sem tudunk felelőséget vállalni, viszont azt szeretnénk, hogy Önöknek se okozzanak gondot, ezért a következő kettős kéréssel fordulunk tisztelt partnereinkhez:

¾ az Önök által forgalmazott termékek tájékoztatóit gyűjtsék össze, (az egységcsomagok megbontásakor sokszorosítsák is) és az eseti vásárlások alkalmával biztosítsák a vevők részére azokat

¾ ha értékesítés előtt nem találják a használati utasítást, kérjük, feltétlenül értesítsenek minket, így mi időben pótoljuk a hiányt, másrészt jelezzük ezt a gyártó felé (több mint 4000 féle árucikket kell rendszeresen figyelemmel kísérnünk).

Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a jogszabályi követelmények több odafigyelést követelnek meg Önöktől, de mindent megteszünk, hogy ennek való megfelelés egyben versenyelőnyt is jelentsen viszonteladóink részére.

X
Have no product in the cart!
0